Werkend Nederland wil wandeling op werkdag

Wandelen tijdens de werkdag is belangrijk voor het voorkomen van psychische overbelasting. Uit onderzoek door Markteffect onder ruim 1.100 respondenten blijkt dat 50% van de werkende Nederlanders wandelen zelfs als verplicht onderdeel wil van de werkdag. Veel gezondheidsklachten, zoals onder andere stress en burn-outklachten kunnen door wandelen voorkomen worden. Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Zorg van de Zaak Netwerk

Zaak Netwerk (een netwerkorganisatie van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, medische zorg, kraamzorg, leefstijl- en verslavingszorg) sluiten een meerjarige samenwerking af om dagelijks wandelen op de agenda te zetten binnen het bedrijfsleven.

Foto Menno van der Veen