Weldoeners gezocht

Meppel voor Elkaar werkt samen met de Geweldige Wijk. In de Geweldige Wijk app helpt men de stress in gezinnen die in armoede leven te verminderen door hen te ondersteunen met kleine dagelijkse behoeftenen problemen. Bij sommige gezinnen is voldoende, bij andere te weinig. De app helpt men eenvoudig te delen. De drempel voor het vragen van hulp door gezinnen in armoede wordt zo laag mogelijk. Ze zijn dan ook op zoek naar diegene die zich wil en kan inzetten voor een ander. Meer informatie via de website www.welzijnmw.nl