Week van Gebed in Meppel

Van 21 tot 28 januari vindt de Week van Gebed plaats. De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. De gebedssamenkomsten in Meppel vinden plaats op verschillende dagen en plaatsen. Op zondag 21 januari 19.00 uur startdienst in de VEG; dinsdag 23 januari 19.30 uur in De Kameel de film WARROOM en zondag 28 januari om 19.00 wordt de Week van Gebed afgesloten met een gebedswandeling. Verder zijn gebedshuizen in de verschillende wijken op verschillende tijdstippen.