Week van gebed #blijfinmijnliefde

#blijfinmijnliefde Is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2021. De
jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Christenen in de hele wereld komen
in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar
aangedragen door christenen uit Zwitserland. Ook in Meppel zijn er interkerkelijke
gebedsbijeenkomsten en gebedswandelingen! Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Het programma van de hele week is te vinden op https://missieinmeppel.nl/week-van-gebed of aan te vragen via het emailadres. Aanmelden voor de bijeenkomsten is dit jaar noodzakelijk en kan via de website van Missie in Meppel of via de email gebed@missieinmeppel.nl vermeld je naam en voor welke onderdelen je je aanmeldt. Ook een digitale versie van het gebedsboekje kan hier aangevraagd worden. Op beperkte schaal is er een papieren boekje
beschikbaar.

Foto Pixabay