Kerk

Week van Gebed 2020 met thema Buitengewoon

Buitengewoon is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 t/m 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ook in Meppel zijn interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom. De gebedssamenkomsten in Meppel vinden plaats op alle dagen in de Week van Gebed. De start van de Week van Gebed is op zondagavond 19 januari om 19.30 uur bij de VEG in de Julianastraat 32 in Meppel. Organisatoren zijn de kerken welke meewerken in Missie in Meppel. Meer info via de website https://missieinmeppel.nl/index.php/week-van-gebed/