Week van Gebed 2019: ‘Recht voor ogen’

Van 20-27 januari 2019 vindt de Week van Gebed plaats. “Recht voor ogen” is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor hun woonplaats, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Staphorst zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De gebedssamenkomsten in Staphorst vinden plaats op: maandag 21, dinsdag 22 en donderdag 24 januari 2019 telkens van 18:45 – 19:45 uur. Locatie: de Bron, Churchilllaan 2, Staphorst. Een Interkerkelijke start samenkomst
zal worden gehouden op maandag 21 januari om 18.45 uur in De Bron. Verdere informatie: www.staphorstunited.nl en www.weekvangebed.nl