Wedstrijd Maak Meppel Duurzamer

Welke buurt, wijk of dorp van de gemeente Meppel heeft het meest duurzame idee en wil dit ook daadwerkelijk uitvoeren? De gemeente en RENDO dagen inwoners uit om aan de slag te gaan met energiebesparingen duurzaamheid in eigen buurt of dorp. Dit plan kan zich richten op bijvoorbeeld energiebesparing of het opwekken van duurzame energie, maar ook op sociale duurzaamheid, waarbij inwoners samen zorgen voor een duurzamere woon- of leefomgeving.

De duurzaamheid van het plan wordt door de jury beoordeeld vanuit de 3-Pgedachte: People, Planet en Profit, ofwel mensen, milieu en economie. Op 20 februari 2018 is de presentatie van de projecten en uitreiking van de prijzen van in totaal € 10.000,-. Uw idee is welkom t/m 31 januari 2018. Kijk voor meer informatie op meppel.nl/maakmeppelduurzamer