Waterschap zet krabbel voor nieuw gemaal

De komst van het nieuwe gemaal Leenders aan de Zomerdijk in Meppel is definitief. Waterschap-directeur René van der Span heeft het contract getekend bij de aannemer. Het huidige gemaal Leenders heeft onvoldoende capaciteit om in de toekomst het gewenste waterpeil te leveren en wordt daarom vervangen door een nieuw gemaal.

Naar verwachting start de bouw in oktober. De bouw gaat iets meer dan een jaar duren: uiterlijk eind 2022 wordt het project opgeleverd. Er is veel aandacht besteed aan het uiterlijk van het gemaal. Het waterschap wil een monument voor de toekomst creëren. Er werd met B+O architecten gekozen voor een lokale architect, zodat het een bij de historie van het gebied passend karakteristiek pand zou worden.

Vissen en vogels
Het nieuwe gemaal wordt goed voor de vissen en vogels. Vissen kunnen straks door de persleiding langs het gemaal zwemmen. Het gemaal vormt dan geen obstakel meer. Dit moet de de vismigratie bevorderden en komt de visstand ten goede.

In de gedeeltelijk open gevel komen nestkasten voor vogels. De verwachting is dat met name zwaluwen hier gebruik van gaan maken.

Nieuwveense Landen minder kwetsbaar
In het gebied ten noordwesten van Meppel kan bij hevige regen wateroverlast ontstaan. Vooral boeren hebben daar last van. Door de maatregelen moet dat probleem over twee jaar grotendeels verholpen zijn. Naast het nieuwe gemaal worden ook sloten verbreed. Door de ingrepen wordt ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast.

Het hele project kost 10 miljoen euro. Daarvan gaat zo’n vijf miljoen naar het gemaal. Het project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds. “Met het nieuwe gemaal kunnen we straks werken met zogeheten ‘flexibel peilbeheer’. Daarmee kan beter worden gereageerd op de watervraag vanuit landbouw en natuur”, zegt Van der Spank. “Bovendien bouwen we een duurzaam gemaal en creëren we, samen met de aannemer, extra werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het zogeheten Social Return On Investment.”

Foto WDO