Wat zijn de financiële gevolgen na overlijden

Kan ik de huur of hypotheek nog wel betalen als mijn partner overlijdt? Het inkomen van samenwonenden en gehuwden kan fors dalen als een van beiden overlijdt. Zeker als er geen nabestaandenpensioen is. Dat is de reden dat het Nibud, de SVB en de Pensioenfederatie de handen ineen hebben geslagen en samen de online tool www.geldwijzernabestaanden.nl lanceren. Deze tool geeft een overzicht op maat van de financiële regelingen na overlijden. De organisaties willen het hiermee voor consumenten makkelijker maken om consequenties te overzien.

www.geldwijzernabestaanden.nl