Vrouwen van NU huldigt trouwe leden

Tijdens de jaarvergadering van de “Vrouwen van Nu” in Diever werden de volgende dames gehuldigd: Janna Smidt 60 jaar lid ,Hillie Ties 40 jaar lid en Trui Onrust 25 jaar lid. Afwezig waren :Jantje Krol 80 jaar lid ,Heiltje Bakker 60 jaar lid en Fennie Gomarus 40 jaar lid. De dames kregen een oorkonde ,bloemen en een cadeautje.

Foto Vrouwen van NU