Vragen PvdA over dementievriendelijk Meppel

Op 27 september 2018 tekenden 12 Drentse gemeenten, de Provincie, het Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland, Netwerk Dementie en Samen Dementievriendelijk het Convenant Dementievriendelijk Drenthe. De PvdA wil graag van het college weten hoe dementievriendelijk onze stad nu is, of er afgelopen jaar concrete activiteiten zijn ondernomen en wat de plannen voor de komende drie jaar zijn.

Foto Pixabay