Vragen D66 over leefbaarheid binnenstad

De terrastijd wordt verlengd tot 01.00 uur en het seizoen wordt verlengd met de maanden mei, juni en oktober. De fractie van D66 maakt zich zorgen over de leefbaarheid. Wat betekent de verruiming van de tijden voor de bewoners van de binnenstad? Gaat dit ten koste van hun woongenot? D66 gaat deze en andere vragen voorleggen aan het college. Zo wil de partij ook weten of de bewoners net zo veel betrokken werden bij het maken van de nieuwe regels als de horecaondernemers.