Vragen ChristenUnie opvang verwarde mensen

In Meppel is het aantal meldingen van overlast door verwarde mensen in de afgelopen jaren verdrievoudigd. Deze landelijke trend leidde een half jaar geleden in Drenthe tot de ingebruikneming van de zogeheten psycholance en de opening van een noodpoli in Assen. De ChristenUnie in Meppel heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de ervaringen met deze bijzondere ambulance en of de voorziening al heeft geleid tot minder meldingen van overlast.