Nieuws

Vordering “Meppel op de schop” pleinen en kruisingen

Op de Grote Oever en Eendrachtstraat wordt gewerkt aan nieuwe bestrating en veiliger kruisingen en oversteekplekken. Zo komt de zebra bij Steenbergen voor de deur terug en krijgt verkeer op de Grote Oever en Eendrachtsstraat voorrang op de aangrenzende straten. De aanpassing vordert gestaag. De bestrating ligt er in en doorgaand verkeer heeft weer vrij baan. Op de Groenmarkt vindt een herinrichting plaatst die het plein autoluw gaat maken en ruimte gaat bieden aan evenementen, groen en rustpunten.

De oude bomen op de Groenmarkt, veelal aangetast, zijn al weg. Bodemwerk is in volle gang . Er wordt dieper gegraven om groen en bomen meer ruimte te geven. Eind maart wordt gestart met het planten van nieuwe bomen.

Foto Leo de Harder