Voorlopig nog geen plan voor herinrichting Prinsenplein in Meppel

Hoe gaat het Prinsenplein in Meppel er in de toekomst uitzien? Dat werd donderdag niet duidelijk tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Sterk Meppel kwam met een idee voor een wandelroute langs de gracht, ChristenUnie mikte op een ‘gracht van groen’ over het plein. Beide ideeën werden verworpen.

Vooral het idee van Sterk Meppel deed veel stof opwaaien. Lang hield Sterk Meppel vast aan het terugbrengen van een bevaarbare gracht aan het Prinsenplein. Na onderzoek is de partij daar toch vanaf afgestapt, vanwege de enorme kosten. Donderdag presenteerde de partij een alternatief afgeslankt plan: een wandelroute door de stad langs de (deels verdwenen) grachten.

Ongepast
Het opnieuw oprakelen van de grachten kwam de partij op zoveel kritiek te staan, dat het wandelrouteplan eigenlijk geen schijn van kans had. “Wij vinden dit erg ongepast”, zei Anouk de Vlieg van GroenLinks. “We hebben al drie jaar te lang moeten wachten op plannen voor het Prinsenplein, omdat Sterk Meppel 30.000 euro wilde uitgeven aan een onderzoek waarvan we de uitkomst al wisten. Die euro’s hadden ook naar een fijn plein kunnen gaan.”

“Het lijkt alsof er een verplichting bij Sterk Meppel is om iets met de grachten te doen”, zei Frank Perquin (VVD). “Wij zien geen reden om dit idee te steunen.”

Kwalijke houding
“Het lijkt alsof Sterk Meppel zijn straatje probeert schoon te vegen. Wat ons betreft past die houding niet bij de volksvertegenwoordiging”, zei SP-fractielid Xander Topma. “We vinden dat echt kwalijk en roepen Sterk Meppel op om in de spiegel te kijken.”

Wethouder Robin van Ulzen (VVD) vroeg de raadsleden de motie af te keuren. “Er zijn in de binnenstad al wandelroutes met QR-codes van de historische vereniging”, zei hij. “Daarom is mijn antwoord hierop ‘nee’. Zoiets moet niet uit de gemeente komen, maar grassroots ontstaan. Ik wil wel de toezegging doen dat ik hierover wel in gesprek ga met het recreatieschap.”

Op basis van die belofte trok Sterk Meppel-leider Elisabeth Bakkenes de motie in, waarmee definitief een einde lijkt te komen aan de grachten-ambities.

Daar kon Egbert Knorren van het CDA zich helemaal in vinden. “Wat ons betreft is dit hoofdstuk gesloten. We hebben daarom moeite met de motie van Sterk Meppel. We omarmen wel het idee van een wandeltocht, maar laat dat initiatief alsjeblieft bij een particulier of stichting en niet uit opdracht van het college.”

Plan ChristenUnie
Tegelijkertijd diende de ChristenUnie een motie in voor een ander plan, maar ook die sneuvelde. Het werd te concreet bevonden. “De motie gaat over cultuurhistorie en klimaatadaptatie. Dat hebben wij al gesteld als kaders. De motie voegt daarin niet toe, behalve dat het erg concreet wordt. Dit is al een heel plan. Ik denk dat het te opportuun is”, aldus wethouder Van Ulzen.

“De motie roept op tot een groene gracht”, vervolgde hij. “Dan zal het ook een groene gracht moeten worden. Dat is heel concreet. Daarmee sta je niet open voor andere mogelijkheden en dat zou wel moeten. Ik wil het eerst verkennen.”