Voorlichtingsavond Greijdanus Meppel

Greijdanus Meppel organiseert op donderdag 15 november een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8. Centraal staan de identiteit, het onderwijs en de gang van zaken op school. Natuurlijk is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar aan de Schoolstraat 5. Graag aanmelden via de e-mail meppel@greijdanus.nl De leerlingen in het eerste leerjaar van Greijdanus Meppel volgen een vernieuwd onderwijsprogramma. Het is voor hen mogelijk om een of meerdere vakken te volgen op een hoger niveau. De mentor speelt een grote rol in de begeleiding. De leerling ziet zijn mentor meerdere keren per week in de kleine mentorgroep of individueel. Zo heeft de mentor goed zicht op de ontwikkeling van de leerling. Naast de voorlichtingsavond worden in januari ook open dagen georganiseerd. De open dagen zijn op vrijdag 25 januari van 15.30 tot 21.00 uur en zaterdag 26 januari van 9.30 tot 12.00 uur.

Foto Google Streetview