Volkstuinen Steenwijkerstraatweg

In overleg met de volkstuinvereniging wordt het volkstuincomplex Steenwijkerstraatweg opgeheven. Gebruikers worden vriendelijk verzocht het terrein vóór 1 november te ontruimen van opstallen en gewassen. Indien u het terrein niet schoon oplevert, wordt dit door derden gedaan.