Volgende ronde Ogterop over 5 weken

Gisteravond boog de raadscommissie zich over de vraag hoever men wil gaan om de schouwburgfunctie voor Meppel te behouden. En tevens of de voorstellen m.b.t. nader onderzoek op basis van voorliggende onderzoeken door kunnen naar de gemeenteraad en wanneer. Onduidelijk was wat het college bedoelde met het verzoek aan de gemeenteraad tot het uiterste te gaan om Ogterop voor Meppel te behouden. Wethouder Ten Hulscher gaf aan dat dit zo geformuleerd is omdat er serieus werk gemaakt moet worden om de schouwburg overeind te houden.

“Het heeft een culturele en een economische waarde. Ook gaf hij aan dat de theaterfunctie van Ogterop OK is maar dat er ruimte voor verbetering is mbt de sociaal maatschappelijke functie. 50% van het Cultuurbudget in Meppel gaat naar gebouwen. Verder het pand is van de Gemeente dus er moet sowieso wat gebeuren. Op basis van het gedane onderzoek kost het toekomstbestendig maken van Ogterop 15 tot 20 milj. Euro. Reden temeer om nu wat Ogterop betreft niet alleen te kijken naar het gebouw maar ook naar de functies.

De wethouder wil toestemming voor een verdiepend onderzoek. Dat gaat over twee onderwerpen. De mogelijkheden om de financiering voor renovatie rond te krijgen en naar een mogelijke bredere culturele functie van Ogterop. Overwegingen als een second opinion (VVD), externe fondsen en toekomst(SteM), totaal financieel inzicht (D66, PVDA,CU), eerst een visie daarna het gebouw (SP en alle partijen) timing en toekomst post-coronatijdperk komen ongetwijfeld terug in de raad. De commissievergadering is terug te beluisteren op www.meppel.nl