Vogels kijken langs het wad

Het is nu de tijd dat veel vogels terugkeren uit het hoge noorden en verblijf kiezen op de Wadden en langs de Waddenkust. Veel ganzen zoeken dan voedsel op de buitendijkse graslanden en kwelders. Verder verblijven grote aantallen steltlopers kortere of langere tijd op de Wadden om op te vetten en later door te vliegen naar nog zuidelijker streken. Om veel van deze vogelsoorten waar te nemen, houden IVN Noordwest-Overijssel en KNNV “De Noordwesthoek” op zaterdag 26 oktober een auto-excursie naar diverse vogelrijke plekken in dit gebied.

Datum: Zaterdag 26 oktober. Vertrektijd en plaats: Om 8.00 vanaf de grote parkeerplaats bij NS-station Steenwijk, overkant spoor, aan de Eesveense kant , ingang Eesveenseweg 3, 8332 JA Steenwijk.
Deelname: Gratis voor iedereen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Daarom opgave verplicht bij Theo van de Graaf, bij voorkeur per email tvandegraaf123@gmail.com. Of anders per telefoon 0521-587345. Warme kleding en een verrekijker wordt aanbevolen.

Foto IVN