Vlindertelling: Atalanta het meest gezien

Afgelopen weken heeft de vlindertelling plaatsgevonden. Gisteren was de laatste dag. Een van uw redacteuren heeft ook meegedaan en moest het doen met Atalanta’s, Kleine Koolwitjes, overwegend Distelvlinders en Bont Zandoogje. In totaal werden 77.000 vlinders geteld, 157 vlindersoorten in zo’n 3000 tuinen. Het resultaat is teleurstellend. Dit keer zijn in drie weken tijd net zo veel vlinders geteld als bij tellingen in 2011 en 2012 in drie dagen tijd. De telling duurde voorheen drie dagen. De stichting maakte daar dit jaar drie weken van, om zo een nauwkeuriger beeld van de vlinderstand in ons land te krijgen. Door de grilligheid van het weer is dat volgens de stichting steeds moeilijker geworden om te tellen. De top 5 van dit jaar bestaat uit Atalanta, Klein Koolwitje, Distelvinder, Dagpauwoog en Citroenvlinder. Meer informatie op www.vlinderstichting.nl

Foto Hans Wolff