Vlaggen voor drie musea in Westerveld

Begin 2020 kregen Miramar Zeemuseum, Museum Valse Kunst en het OERmuseum, die samenwerken onder de noemer Schatkamers van Zuidwest-Drenthe, goed nieuws: de toekenning van LEADER-subsidie vanuit de provincie Drenthe én een bijdrage vanuit de gemeente Westerveld ten behoeve van marketing en promotie. De subsidie is bedoeld om de bezoekersaantallen te verhogen, enerzijds door de zichtbaarheid en bekendheid van de musea te verbeteren, anderzijds door nieuwe museumactiviteiten. Afgelopen week werden bij de drie musea vlaggenmasten geplaatst. De musea leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de regio, voor toeristen én bewoners. Helaas zorgt ook de nieuwe lockdown ervoor dat de musea tot 19 januari – dus ook in de kerstvakantie – hun deuren moeten sluiten. In 2021 besteedt Miramar Zeemuseum aandacht aan de wereldwijde vervuiling van zeeën en oceanen in de expositie ‘Plasticsoep’. Museum Valse Kunst heeft tijdelijke exposities van onder andere Jennifer Koning en Wouter Berns. OERmuseum heeft in de oude kelder van het Schultehuis een expositie ingericht over archeologie. Zie ook www.deschatkamers.nl