Vervoer vuurwerk is ook verboden

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt particulieren dat het vervoer en het voorhanden hebben van vuurwerk niet is toegestaan. Dat geldt ook voor vuurwerk dat in het buitenland wordt gekocht. Uit de weg- en grenscontroles vuurwerk van de ILT blijkt dat consumenten nog steeds vuurwerk over de grens kopen en in de kofferbak meenemen naar Nederland. “Dat dit verboden is, lijkt niet voor iedereen duidelijk. Dat is jammer, want bij een controle zijn ze hun vuurwerk kwijt en riskeren ze een boete”, vertelt Reinder Auwema, inspecteur vuurwerk bij de ILT.

“Vandaar dat we consumenten hier graag nog een keer op willen wijzen.” Dit jaar mag in het kader van het tijdelijke en eenmalige vuurwerkverbod geen consumentenvuurwerk worden verkocht aan particulieren en/of worden afgestoken of vervoerd door particulieren. Uitzondering hierop is het zogeheten ‘fop- en schertsvuurwerk’ (F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes.