Versnelling ontwikkeling URZO locatie Meppel

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om stedenbouwkundige randvoorwaarden op te stellen voor de URZO-locatie. Het doel is om een kwalitatieve ontwikkeling van deze locatie in de toekomst mogelijk te maken. De voorwaarden worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Wethouder Koning: “We hebben de randvoorwaarden in goed overleg met de verschillende eigenaren opgesteld en proberen hiermee de ontwikkeling te versnellen. Het is dus geen vastomlijnd plan. Het gaat om een kwalitatieve impuls voor het hele gebied, niet een enkel pand.

Het is overigens straks aan de eigenaren zelf om daadwerkelijk tot ontwikkeling van de URZO-locatie te komen” Te denken valt aan: Ruimte voor wonen en winkelen, kwalitatieve impuls Kruisstraat, Nooteboomstraat en Slotplantsoen. Momenteel heeft het een rommelige uitstraling. Qua toekomstige bouwhoogtes wordt aangesloten bij de omgeving.

Foto Het Oversticht