Verkiezing nieuwe stadsdichter op 12 december a.s.

De nieuwe stadsdichter van Meppel wordt op donderdagavond 12 december gekozen in de Kunst- en Cultuursalon aan de brede Woldstraat. De nieuwe stadsdichter is de opvolger van Mark Sluiter. Kandidaten moeten voor 28 november twee gedichten inzenden via het mailadres van organisator Dick Jakobs: d.gjakobs1947@kpnmail.nl.
Een gedicht dient over Meppel te gaan en meer specifiek over Meppel in het kader van 75 jaar bevrijding. Voor het andere gedicht is het onderwerp vrij. Daarnaast worden kandidaten verzocht enkele andere gedichten aan de jury toe te zenden, zodat er een breder en beter beeld op het werk kan worden verkregen.

Op de verkiezingsavond krijgen de deelnemers de gelegenheid beide ingestuurde gedichten voor de jury en het publiek voor te dragen. Voordrachtskunst en presentatie zijn belangrijke criteria bij de beoordeling door de jury. De stadsdichter vertegenwoordigt immers de Meppeler gemeenschap tijdens publieke optredens en bijzondere gebeurtenissen.

De stadsdichter heeft met goedkeuring van het gemeentebestuur een ambassadeursfunctie. De voorzitter van de jury is de wethouder van cultuur Henk ten Hulscher.

Het is van belang dat de stadsdichter over voldoende tijd en enthousiasme beschikt om de taak op representatieve wijze te vervullen. De stadsdichter wordt geacht voldoende kennis en informatiebronnen over Meppel te bezitten.

De verkiezingsavond in de Kunst- en Cultuursalon begint om 20.00 uur en wordt gepresenteerd door Ria Westerhuis.

Foto Kunst en Cultuur Slaon