Verkiezing gemeenteraad en referendum

Woensdag 21 maart kiezen de Meppelers 23 gemeenteraadsleden uit acht kandidatenlijsten met in totaal 162 personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad 2018-2022. Via meppel.mijnstem.nl kunt&nbspu de stemhulp MijnStem gebruiken. MijnStem is een online vragenlijst die u kan helpen bij het kiezen. Woensdag 21 maart wordt ook het referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.