Vergadering Raadscommissie Sociaal Domein

Donderdag 25 januari 20.00 uur
– Verordening sociaal domein
– Gemeenschappelijke regeling publiek vervoer
– Heroverweging begrotingswijziging regionale uitvoeringsdienst
U bent van harte welkom. Viawww.meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie www.rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.