Vergadering Raadscommissie

Donderdag 14 oktober 19.30 uur
Burgerinitiatieven
– Pumptrackbaan Oosterboer
– Upgrade Skatepark Hesselingen
Bespreekstukken
– Adviesrecht en participatieplicht buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
 Prostitutiebedrijven, wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening
– Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe, conceptbegroting 2022
Hamerstukken
– Verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022
– Goedkeuring fusie Stichting Onderwijsgroep ZW Drenthe voor Stad & Esch en Stichting P.C.V.O. voor Meppel en omgeving voor Dingstede tot Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o.
– Havensamenwerking Port of Zwolle, uniformering verordeningen
– Wijziging GR VRD ten behoeve van deelname WVSV
– Benoeming leden Raad van Toezicht en jaarverslag 2020 Stichting Promes
Via gemeenteraadmeppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.