Gemeente

Vergadering Raadscommissie

Donderdag 18 maart 19.30 uur
Agenda
– Stand van zaken corona
Sociaal Domein
– Beheerplan sportaccommodaties en het vervolg
– Beleidsvisie sociaal domein en mobiliteit
Fysiek Domein
– MKBA gracht Prinsenplein en voorstel vervolg
Via gemeenteraadmeppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz. Alle stukken vindt u via gemeenteraadmeppel.nl