Vergadering Raadscommissie

Donderdag 19 september 20.00 uur
plenair
– Omgevingswet, kaderdocumenten
– Bestuursrapportage 2019, inhoudelijke aspecten

aansluitend tegelijkertijd
vergadering 1
– Erfgoedbeleid, startnotitie
 Uitgangspunten bestemmingsplan Nieuwveense Landen
– Evaluatie flexibele stimuleringslening
vergadering 2
– Bestemmingsplan & beeldkwaliteitplan ziekenhuis
– Rapport een werkende keten

U bent van harte welkom. Via www.meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie www.rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.