Vergadering Raadscommissie

Donderdag 11 april 20.00 uur
– Innovatie sociaal domein
– Rekenkameronderzoek informatiebeveiliging
– Routekaart energietransitie
– Begroting 2019 Reestmond
– Ontwikkelvoorwaarden URZO-locatie
 Verordening burgerinitiatief
– Consultatie terrassen
– Structuurvisie – uitvoeringsplan 2019
U bent van harte welkom. Via www.meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie www.rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.