Vergadering Raad

Donderdag 28 november 19.30 uur
– Formuleren onderzoeksopdracht opengraven gracht tot Groenmarkt
– Zebrapad Grote Oever
– Wijziging verordening sociaal domein
– Wegenbeheerplan 2019-2023
– Bestemmingsplan Randweg Westerstouwe en beeldkwaliteitsplan Randweg
– Lidmaatschap werkgeversvereniging Regionale Uitvoeringsdienst
U bent van harte welkom. Via www.meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie www.rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.