Vergadering Raad

Woensdag 30 oktober gaat niet door. Inspraak van instellingen en inwoners op de begroting 2020 vindt plaats op 7 november.