Vergadering Raad

Donderdag 26 september 19.30 uur
– Bestuursrapportage 2019
– Omgevingswet, kaderdocumenten
– Erfgoedbeleid, startnotitie
– Bestemmingsplan & beeldkwaliteitplan ziekenhuis
– Uitgangspunten bestemmingsplan Nieuwveense Landen
– Evaluatie flexibele stimuleringslening
– Aanwijzingen accountantscontrole 2019
U bent van harte welkom.