Vergadering Raad

Donderdag 20 juni 19.30 uur
– Toelating raadslid
– Benoeming lid Rekenkamercommissie
– Jaarstukken 2018
– Meerjarenperspectief grondexploitaties
– Gemeenschappelijke regelingen
rekeningen 2028, begrotingen 2020 & begrotingswijzigingen 2019

Donderdag 27 juni 19.30 uur & vrijdag
28 juni 11.00 uur
– Perspectiefnota 2020-2023

U bent van harte welkom. Via www.meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie www.rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.