Gemeente

Vergadering Raad

Donderdag 25 maart 19.30 uur
Agenda

Vragenhalfuur raadsleden
– De fractie van GL (De Vlieg) heeft mondelinge vragen ingediend met betrekking tot de Voorstraat Meppel.

Toelichting Corona-ontwikkelingen

Debat
Over deze agendapunten gaan de raadsleden eerst met elkaar in debat voordat er een besluit genomen wordt. Onderwerpen waarover het debat gevoerd wordt zijn:
– Beheerplan, sportaccommodaties en het vervolg
– MKBA gracht Prinsenplein en voorstel vervolg
– Beleidsvisie sociaal domein en mobiliteit

Via gemeenteraadmeppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz