Vergadering Raad

Donderdag 18 februari 19.30 uur
Vragenhalfuur raadsleden
Toelichting Corona-ontwikkelingen en noodverordening
Noodverordening maatschappelijke onrust januari 2021
Bespreekstukken
Over deze agendapunten gaan de raadsleden eerst met elkaar in debat voordat er een besluit genomen wordt:
– Uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2024
– Compensatiemiddelen corona 2020 en 2021
– Subsidie opstart stichting Stadswerkplaats Meppel
Hamerstukken
– WOB-besluit
– Besluitenlijst raadsvergadering
– Ingekomen stukken en mededelingen
Via meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. Uitzending via RTV Meppel zie rtvmeppel.nl (ook voor kabel-frequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522.