Vergadering Raad

Donderdag 20 december 19.30 uur
voorlopige agenda
– Toelaten nieuw raadslid
– Benoemen nieuw duo-raadslid
– Afvalstoffenverordening & tarief bedrijfsafval binnenstad
– Bedrijven investeringszone binnenstad
– Gunning accountantsdiensten
– Bestemmingsplan Werkhorst 5
– Legestarieven
– Inzamelen plastic verpakkingen, metalen verpakkingen & drankenkartons
U bent van harte welkom. Via www.meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie www.rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.