Vergadering Raad

Donderdag 27 september 19.30 uur
Concept agenda
– Benoeming duo-raadslid
– Benoeming lid raad van toezicht Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe
– Bestuursrapportage 2018
– Aanwijzingen accountantscontrole&nbsp2018
– Aanbesteding accountantsdiensten 2019-2022
– Rapport Rekenkamercommissie over beleid wegenonderhoud
– Evaluatie gladheidbestrijding 2017-2018
– Bestemmingsplan Haveltermade
U bent van harte welkom. Via www.meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie www.rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.