Vergadering Raad

Donderdag 28 januari 19.30 uur
Vragenhalfuur raadsleden
– SteM heeft vragen ingediend rond het uitstellen van nieuw integraal veligheidsplan (IVP)
– CDA heeft vragen over de herijking van de subsidies.

Toelichting
Corona-ontwikkelingen

Bespreekstukken
 Vaststelling bestemmingsplan Zuideinde 76 Meppel
– Bestemmingsplan Industrieweg 2 e.o.

Hamerstukken
– Investeringskrediet afzetcontainer
– (Her)benoemen leden welstandscommissie 2021
– Budgetoverheveling 2020-2021
– Managementletter Gemeente Meppel 2020 (interimcontrole)
– Rechtmatigheidsverantwoording 2021
U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Via meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. Uitzending via RTV Meppel zie rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz.