Vergadering Auditcommissie

Donderdag 6 september 19.30 uur
– Bestuursrapportage 2018 – financiële aspecten
– Aanwijzingen accountantscontrole 2018
– Indeling, inhoud & vorm programmabegroting
U bent van harte welkom. Via www.meppel.nl&nbspkunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie www.rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz