Verbinding van Culturen in Het Palet

Zaterdagavond werd in de grote zaal van multifunctioneel kindcentrum Het Palet in Meppel een gezellige avond georganiseerd voor alle liefhebbers en belangstellenden onder de titel ‘Verbinding van Culturen’. De bezoekers werden welkom geheten door twee charmante dames in sfeervolle kledij. Het werd een zeer gezellige avond vol muziek, dans, plezier, een vleugje nostalgie en natuurlijk met de heerlijkste hapjes en drankjes uit diverse landen. Ook werden er Indonesische spullen verkocht en kon je je laten pitjitten (masseren). De muziek werd verzorgd door de band ‘Krontjong Toegoe Modern’ uit Hoogeveen. Omdat tijdens de vorige avond in 2016 op een andere locatie bleek dat de dansvloer te klein was voor alle belangstellenden werd uitgeweken naar Het Palet. Meer foto’s op www.rtvmeppel.nl

Foto Ebel Zandstra