Veiling voor Stichting Congo

Zaterdag 24 november van 16.00 tot 20.00 uur wordt in De Kansel in Meppel een actie gehouden voor Stichting Congo, met als hoogtepunt een veiling met Ton Henzen als veilingmeester. Ook is er muziek en zijn er Congolese oliebollen te koop. Kunt u niet komen, dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL03 RABO 0115 0598 49 ten name van Stichting Congo. Goederen voor de veiling zijn ook nog welkom, via info@stichtingcongo.nl kunt u hierover contact opnemen. Meer informatie: www.stichtingcongo.com