Veilig & gezellig: geen glas

Tijdens Donderdag Meppeldagen is het verboden drank in glas mee het centrum in te nemen. Het is niet toegestaan flessen en glazen mee te nemen. Hiervoor kunt u bekeurd worden. De horeca schenkt tijdens&nbspDonderdag Meppeldagen in plastic. Dit helpt de feestelijke dagen zo veilig mogelijk te doen verlopen. Ook bezoekers van de Donderdag Meppeldagen kunnen hier hun bijdrage aan leveren.