Veel ondersteuning Petitie behoud stadsbus Meppel

Op petities.nl zijn de chauffeurs in Meppel een petitie gestart voor behoud van de stadsbus. Zij zijn het niet eens met het besluit van het college, gesteund door een raadsmeerderheid, om de bus op te heffen. Er wordt volgens de gemeente te weinig gebruik van gemaakt. Meer dan 1500 ‘Meppelers’ (de laatste stand) hebben inmiddels op de petitie gereageerd. Ook hebben volgens de initiatiefnemers veel oudere Meppelers zich schriftelijk tot de gemeente gewend. Zij pleiten voor behoud van de bus. Het plan is in september de petitie aan te bieden aan de gemeenteraad.

De stadsbus wordt structureel vanuit de Wmo gefinancierd. Hiervoor ontvangt de gemeente jaarlijks een subsidie van het OV-bureau. Deze subsidie wordt naar alle waarschijnlijkheid per 31 december 2021 stopgezet. Het college gaat op zoek naar alternatieven voor vooral de gedupeerde Wmo-klanten. De ChristenUnie drong er tijdens de raadsvergadering op 28 juni jl. op aan de stadsbus niet stop te zetten, voordat er duidelijkheid is over eventuele alternatieven. Voor die motie was er toen geen steun. www.petities.nl

Foto Lupo