URZO locatie Meppel klaar voor nieuwe toekomst

Burgemeester & wethouders hebben besloten een deel van de URZO-panden in de Kruisstraat van Meppel aan te wijzen als gemeentelijk monument. De eigenaar kan nu een plan bedenken dat recht doet aan de waarden van het pand en de plek.

Wethouder Jaap van der Haar: “Monumenten laten zien wie we zijn. Hoe we zo geworden zijn. De URZO-panden vertellen het verhaal van Meppel. Van een groot huis gebouwd van geld uit de koloniën. Van deftig Meppel dat de gewone man op een hoger plan wilde brengen met een bibliotheek en een spaarbank. Van al die mensen die in een grote fabriek lange dagen schoenen maakten. Van de slager, de smid, van de kledingwinkel tot de woninginrichting van vandaag. Dat monumentaal verhaal geeft Meppel toekomstwaarde. Dat verhaal verbindt de inwoners én dit diep geluk maakt ons extra aantrekkelijk voor bezoekers.”

Wethouder Roelof Pieter Koning: “Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van burgemeester & wethouders om alles te houden zoals het is. Er is veel ruimte voor transformatie als de belangrijkste kwaliteiten van het pand in stand blijven. Plannen moeten voldoen aan de uitgangspunten die gemeenteraad dit voorjaar heeft vastgesteld en aan het nu uitgebrachte transformatieadvies.”

Stichting Oud Meppel heeft in mei 2017 een aanvraag gedaan om voorheen het Oost Indische Huis, later het Sociëteitsgebouw van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de schoenenfabriek van David Wolff en thans het complex van URZO aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Voor het beoordelen van de monumentale status is advies gevraagd aan Het Oversticht. Er zijn verschillende redenen om een gebouw aan te wijzen als monument. Soms is het de zeldzaamheid van de architectuur of de gaafheid van het pand. In andere gevallen het verhaal dat een pand vertelt. Voor een deel van de URZO – panden geldt beide.

Foto Oud Meppel