Unieke Iconenexpositie in het Drukkerijmuseum

Van 27 november tot en met 2 februari 2019 is in het Drukkerijmuseum een unieke tentoonstelling van Russische en Griekse iconen te zien, afkomstig uit het Iconen-museum in Kampen. De iconen uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw verwijzen naar Bijbelse figuren, heiligen en feestelijke gebeurtenissen binnen de orthodoxe kerk. Er is ook hedendaags werk te zien van iconenschilders uit de directe omgeving van Meppel.

Foto Drukkerijmuseum Meppel