Regio

Transporteurs moeten zuiniger rijden om uitstoot terug te dringen

Het wegtransport heeft de mond vol van elektrische trucks. Maar een efficiënter brandstofverbruik gaat vervoersbedrijven vooral helpen om op de korte termijn hun CO2-uitstoot terug te dringen. Dat stellen economen van ING, een voorname financier van de sector.

De komende jaren komen er meer elektrische vrachtwagens op de Nederlandse wegen, vooral omdat steeds meer gemeenten binnen de stadsgrenzen emissievrij vervoer zullen eisen. De winst hiervan voor het klimaat is echter klein. ING schat dat in 2030 het aandeel van emissievrije trucks 12 procent zal zijn op het totale vrachtwagenpark. Nu rijdt 98 procent van de Nederlandse vrachtwagens op diesel. Pas in de tweede helft van het huidige decennium komt de verkoop van e-trucks echt op stoom.

Zeker is dat de sector voor een grote uitdaging staat. In 2019 was de CO2-uitstoot van het vrachtverkeer maar liefst 70 procent hoger dan in 1990. “Dit ligt nog ver af van de Nederlandse klimaatdoelstelling”, constateren de opstellers van het nieuwe rapport, waarbij de Europese ambitie van een CO2-reductie van 55 procent de leidraad is.

Foto Shutterstock