Toezegging Regiodeal impuls voor Meppel

Regio Zwolle, dat met het programma ‘Groeien in balans’ de Randstad verbindt met Noord-Nederland en Duitsland, ontvangt van het Rijk 22,5 miljoen euro. Meppel neemt stevig deel in deze Regiodeal, met de voorbereiding van de realisering van een duurzaam, circulair havengebied. Een Regiodeal is een samenwerking tussen Rijk en regio op het gebied van Werken, Wonen en Welzijn. Belangrijk voor Meppel is ook een toekomstbestendige arbeidsmarkt,