TILT in Secretarie geopend

Veel belangstelling wordt altijd op prijs gesteld, maar bij de opening van de expositie TILT in Kunsthuis Secretarie kwam het zondagmiddag even niet goed uit. Gejan Stol, een van de drie exposanten, had voor de gelegenheid een lichtkunstwerk in de trouwzaal geïnstalleerd. Hierdoor was er minder ruimte voor publiek. Toen dit toch in groten getale van zelfs over de regiogrenzen arriveerde, moest er geïmproviseerd worden. Tot grote hilariteit van kunstenaars en publiek bleek dit heel goed te passen bij de overige installaties. Deze zijn afgelopen week ter plekke ontworpen en aangepast aan de beschikbare ruimte in het Kunsthuis. Objecten bepalen samen met muren, doorgangen, belichting en toeschouwers een nieuw ruimtebesef. Dit concept werd toegelicht door kunstenaar Hans Goudsblom, die de grote groep belangstellenden na een korte introductie en demonstratie over zwaartekracht door de verschillende ruimtes leidde. Eenmaal aangekomen in de burgemeesterskamer verklaarde hij de tentoonstelling voor geopend. Het werk van Betty Simonides, Gejan Stol en Joop Striker is nog te zien tot 22 april. Zo lang prijken ook de enorme letters achter de ramen in de voorgevel van het oude gemeentehuis in de Hoofdstraat.

Foto Ebel Zandstra