Tijdelijke overlast Noteboomstraat

Tot medio november wordt het riool in de Noteboomstraat vervangen. Volgend voorjaar volgt een herinrichting van de straat. Inwoners worden geïnformeerd en met bedrijven worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. Een omleiding voor het verkeer wordt aangegeven.